Vej & ParkFunktioner

Udvalgte nøglefunktioner:

Ruteplanlægning. Med Microbizz ruteplanlægning opnår I maksimal fleksibilitet og brugervenlighed inden for feje-/suge-opgaver, snerydning, saltning, renovationsarbejde, vejeftersyn og inspektionsruter.

Det er enkelt og brugervenligt at lave ruter og få overblik over ruter – herunder planlagte ruter og gennemførte ruter. Beskeder om opgaver, der skal løses undervejs, kan lægges ind som tekst eller tale. Medarbejderen kan se ruten på sin tablet – inklusive beskeder.  

Ruteplanlægning og anvisninger kan laves på detaljeplan – helt ned til de enkelte stier, skraldespande, afspærrede veje mm. Vejledningen betyder, at alle medarbejdere kan køre komplicerede ruter – herunder vinteropgaver og feje-/sugeopgaver.

Automatisk tidsregistering. Medarbejdere checker ind og ud på opgaver via smartphone, tablet eller PC og får en påmindelse ved evt. manglende checkud. Det er enkelt at registrere evt. afvigelser på opgaven.

Opgavestyring. I Microbizz ligger alle informationer på opgaven – historik, særlige forhold, deadlines, kontaktpersoner, vejvisning, adgangsforhold, kort, billeder og dokumenter. Opgaver krydses af efterhånden, som de udføres. Ledelsen får automatisk besked, hvis der er opgaver, hvor der er problemer, eller der ikke er taget aktion i tide.

Det er let at planlægge opgaver i kalenderen, og der genereres automatisk forslag til den mest optimale opgavefordeling, arbejdsplaner mm. Ad hoc-opgaver håndteres hurtigt og let. Gentagne opgaver og inspektioner oprettes nemt – baseret på tidligere data. Opgaver kan tildeles et team, en medarbejder eller sendes ud som forespørgsel – så den, der er tættest på eller har mest tid, kan tage opgaven. Opgaver bliver automatisk til timesedler, som kan påføres evt. afvigelser af medarbejderen.

Kvalitetsstyring. Let at registrere afvigelser på opgaver, fotodokumentation, kvalitetsskemaer og lignende.

Planlægning. Fleksible og brugervenlige planlægningsværktøjer.

Rapportering. Ud fra driftsopgaver oprettes automatisk rapporter, så ledelsen nemt kan se status på alle områder – opgaver, økonomi, tidsforbrug mm. 

Det er let at se status på ruter – hvilke, der er gennemførte, hvilke der er igang mm. Der afsendes automatisk SMS til kontoret, når en rute er gennemført. Der er mulighed for automatisk rapportering til Vejdirektoratets Vinterman.

Dokumentation. De rigtige dokumenter på opgaven – instruktion, kort, tegninger, timeseddel, afvigelser og billeder.

Kommunikation. Værktøjer til kommunikation med kunder, borgere mm.

Udstyr. Optimal styring af materiel, udstyr herunder kapacitetsudnyttelse, serviceintervaller mm.