Rengøring & Facility ManagementFunktioner

Udvalgte nøglefunktioner: 

Automatisk tidsregistrering. Medarbejdere checker ind og ud på opgaver via smartphone, tablet eller PC og får en påmindelse ved evt. manglende checkud. Det er enkelt at registrere evt. afvigelser på opgaven.

Kvalitetsstyring. Let at registrere afvigelser på opgaver, fotodokumentation, kvalitetsskemaer og lignende.

Planlægning. Fleksible og brugervenlige planlægningsværktøjer.

Opgavestyring. I Microbizz ligger alle informationer på opgaven – historik, særlige forhold, deadlines, kontaktpersoner, vejvisning, adgangsforhold, kort, billeder og dokumenter. Opgaver krydses af efterhånden, som de udføres. Ledelsen får automatisk besked, hvis der er opgaver, hvor der er problemer, eller der ikke er taget aktion i tide.

Det er let at planlægge opgaver i kalenderen, og der genereres automatisk forslag til den mest optimale opgavefordeling, arbejdsplaner mm. Ad hoc-opgaver håndteres hurtigt og let. Gentagne opgaver og inspektioner oprettes nemt – baseret på tidligere data. Opgaver kan tildeles et team, en medarbejder eller sendes ud som forespørgsel – så den, der er tættest på eller har mest tid, kan tage opgaven. Opgaver bliver automatisk til timesedler, som kan påføres evt. afvigelser af medarbejderen.

Rapportering. Ud fra driftsopgaver oprettes automatisk rapporter, så ledelsen nemt kan se status på alle områder – opgaver, økonomi, tidsforbrug mm. 

Dokumentation. De rigtige dokumenter på opgaven – aftaler, kort, tjek-skema,tidsforbrug og billeder.

Kommunikation. Værktøjer til kommunikation med kunder, leverandører mm. 

Ruteplanlægning. Brugervenlig og fleksibel med hjælp til opgaveløsning.

Lokaler/udstyr. Nem styring og booking af lokaler/udstyr samt overblik over, hvad der er i brug eller ledigt.