Vej & ParkEksempler

107571_37ca08d48bf24e0281a35770b1b8fb6b

Jens arbejder på mate­ri­ale­gården i Vej & Park. Tidligere skulle Jens tale med sin leder om morgenen om dagens program. Men med Microbizz behøver Jens blot at logge på systemet på sin smartphone – så ser han med det samme dagens opgaver.

Jens ser, at han skal ordne to opgaver i dag. Han kan se, at den ene opgave er en haste­opgave og den anden opgave en ad hoc-opgave. Jens sørger for at checke ind om morgenen, så timesedlerne udfyldes 

automatisk.

Jens starter første opgave via sin smartphone og læser en vigtig note. Jens ser, at der er to feje-/suge­biler hjemme. Jens bruger QR-koden til at tjekke bilen ind på denne opgave.

Lederen skrev i noten, at det er feje-/sugerute nr. 4, der skal køres. Jens kører ud på vejen og starter den automatiske rute­visning, som viser ruten på kortet og fortæller ham, hvor der skal feje/suges.

107571_6ce7708cf4914544be37b1dc5f7b2570

Jens afslutter opgaven og checker ud på materiale­gården – hans timeseddel opdateres automatisk. Efter frokost checker Jens ind på dagens anden opgave, som er græsslåning. På kortet ser han hvilke arealer, der skal slås.

Der er et problem med græsklipperen, så Jens vedhæfter et billede og noterer fejlen på opgaven, som derfor står åben.

Jens’ leder ser i Microbizz, at feje-/sugeopgaven er kørt korrekt, men at græsslåningen ikke kunne afsluttes. Lederen fejlmelder græsklipperen og i Microbizz ses det, at den er til reparation i 10 dage, og hvad fejlen er.