PlejeFordele

100% mobil og papirløs drift med Microbizz. Vi forenkler jeres administration, så I kan koncentrere jer 100% om den gode pleje. 

Der stilles større og større krav til effektivitet og kvalitet i kommunerne. Samtidig stilles der skarpt på omkostningerne. I plejesektoren handler det om mennesker, og de kan ikke skemalægges. Derfor er det afgørende, at planlægningsværktøjer er enkle og fleksible, så opgaver og vagtplaner nemt kan justeres, uden at det går ud over kvaliteten. Den enkelte borger skal have unik pleje og omsorg, derfor skal al viden altid være opdateret og tilgængelig.

Microbizz er en mobil IT-løsning til kommuner, som vil strømline opgavestyringen og forenkle administrationen – og sikre en enkel arbejdsgang med overblik på alle niveauer.

Effektivisering af vagtplanlægning og opgavestyring
Microbizz forenkler jeres vagtplanlægning, så opgaver nemt tildeles jeres plejepersonale og SOSU-assistenter. I får et tidstro og komplet overblik over alle jeres opgaver, aftaler, borgere, køretøjer, udlånte hjælpemidler mm. I kan arbejde sammen og kommunikere hurtigt, aktuelt og effektivt – uanset hvor i kommunen jeres medarbejdere befinder sig. Der genereres automatisk forslag til den mest optimale opgavefordeling, arbejdsplan, ruteplan mm. 

Løsningen sikrer, at plejepersonalet får den rigtige opgave, ruteplan/vejvisning, historik og informationer om borgeren samt mulighed for enkelt at rapportere via noter, billeder eller skemaer. Det forenkler driften, letter administrationen og sikrer kvaliteten.

Tidsregistrering og dokumentation
Plejepersonalet kan arbejde mobilt og helt uden papir. Medarbejderne checker ind og ud på opgaver via smartphone, tablet eller PC. Ved evt. manglende check-ud, får medarbejderen en påmindelse. Eventuelle afvigelser på opgaverne registreres let med tekst eller via spørgeskemaer, og der er mulighed for at vedhæfte billeder. Løsningen sikrer korrekt tidsregistrering – og ledelsen får fuld historik og dokumentation for opgaver, tidsforbrug, afvigelser mm. 

Opgave- og kvalitetsstyring
Medarbejderen får en opgaveliste op på sin smartphone eller tablet, og opgaverne lukkes efterhånden, som de udføres. Beskeder vedrørende opgaver kan lægges ind som tale eller tekst. Medarbejderne har al viden om borgeren og opgaven til rådighed, når opgaven er tildelt – herunder plejehistorik, adgangsforhold, særlige behov mm.

Overblik og sikkerhed med QR-koder eller NFC
Pleje-personalet kan scanne QR-koder eller bruge NFC til at dokumentere adgang til sikrede lokaliteter eller til at styre udlån og brug af hjælpemidler. Således kan det efterfølgende ses hvornår og hvem, der fik adgang til en lokation, samt hvor det enkelte hjælpemiddel befinder sig.