Rengøring & Facility ManagementEksempler

Henrik står for al el-arbejde på kommunens fem skoler. Henrik checker ind via Microbizz og ser, at der kun er to opgaver i dag og fire, som kan løses i løbet af ugen. Med Microbizz behøver Henrik ikke at køre forbi kontoret for at få opgaverne men kan starte arbejdsdagen hjemmefra.

Henrik checker ind på dagens første opgave på Ådalskolen. Der ligger en note til ham om, at han først skal tale med pedellen. Henriks leder har desuden lagt en vejled­ning ind vedrørende opgaven og en ny installationstegning.

Opgaven kan først lukkes, når Henrik har udfyldt et tjek-skema. Henrik ser behov for oftere service på anlægget og skriver en note i skemaet. Henrik checker ind på den anden opgave, som går planmæssigt. 

Pedellen oplyser, at de har et utæt gasfyr, som drypper meget. Henrik arbejder i det fælles vedligeholdelses- og rengøringsteam, så for at sikre en hurtig opfølgning opretter han en ny opgave til VVS-folkene og en til rengøringsteamet i Microbizz.

Henriks chef skal udarbejde en rapport over alle de opgaver, de løser – holdt op mod tid og områder. I Microbizz har chefen allerede de oplysninger, så han udskriver graferne, så de er klar til mødet i morgen. 

Chefen bruger Microbizz til at få overblik og kan se de opgaver, som haster, eller som kræver opmærksomhed. Det gør hverdagen enklere.

Næste eftermiddag er gasfyret ordnet, og der er gjort rent. Timesedlerne er automatisk oprettet på alle medarbejdere og kan godkendes af deres chef. 

Henrik tager billeder og beskriver problemet, så arbejdet kan godkendes af deres chef, som kort efter ligger opgaven ud til de medarbejdere, der har tid til at løse en hasteopgave.